AKTUÁLNE

Kalendár podujatí Tramp Hubová na rok 2019

6.4.2019- UPRATOVANIE DOLNOLIPTOVSKÝCH OBCÍ (v spolupráci s obecnými organizáciami)

27.4.2019- 9. ročník JARNÉHO UPRATOVANIA (K príležitosti dňa Zeme)

11.5.2019- REGIONÁLNE KOLO TURISTICKO-ORIENTAČNÉHO BEHU

22.6.2019- III. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA V TURISTICKOM-ORIENTAČNOM BEHU

13.7. 2019- 2. ročník BEHU NÁUČNÉHO CHODNÍKA HUBOVSKÝ OKRUH

31.8.2019- 9. ročník VÝSTUPU NA KÚTNIKOV KOPEC

28.12.2019- 13. ročník TRADIČNÉHO VÝSTUPU NA POĽANY

Hubovský okruh- Rádiovíkend, Televíkend