12.9.2015- Obnova ráczestníkov a osádzanie značkárskych kolíkov na Poľanách