10.6.2017- Preteky turistickej zdatnosti Žilinského kraja