7.5.2017- Otvorenie turistického náučného chodníka Hubovský okruh