V každom kalendárnom roku sa nájde nadácia, ktorá podporuje športového ducha alebo dobrovoľníctvo zamestnancov. Ani tento rok (2018) tomu nebolo inak. Na základe podnetu Ing. Jána Černegu boli oslovené hneď 2 nadácie: Nadácia Kia Motors Slovakia a Nadácia Volkswagen Slovakia.  Tieto nadácie sa rozhodli podporiť náš projekt pod názvom STREET WORKOUT – Pohyb náš každodenný.

Hlavným cieľom bola výstavba workoutovej konštrukcie, kde by mohla mládež ale aj široká verejnosť tráviť svoj voľný čas a aktívnym oddychom pozitívne vplývať na svoje zdravie. Pri príprave pozemku na workoutové ihrisko sa aktívne zúčastnila miestna mládež, dobrovoľníci z turistického klubu Tramp Hubová, ale aj ľudia v dôchodkovom veku. 

Nadácia Kia Motors Slovakia podporila projekt sumou 2000 eur, ktorá bola využitá na realizáciu prvkov workoutovej konštrukcie. Rovnako bol využitý aj grant 1000 eur, ktorý nám poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia. Návštevník workoutového ihriska si môže napríklad na bradlách precvičiť chrbtové a brušné svalstvo, na klikovacích bradlách zase celkovú rovnováhu a správne držanie tela.

Do projektu sa  finančne zapojil aj Obecný úrad v Hubovej a nemôžeme zabudnúť na sponzorské dary od priateľov a ľudí, ktorí verili, že podporujú dobrú vec.

Vytvorením workoutového ihriska sme chceli mládeži ako aj širokej verejnosti priblížiť výhody trávenia voľného času ktoré táto činnosť so sebou prináša, či už sa jedná o fyzickú a psychickú pohodu, aktívny oddych na čerstvom vzduchu, stretávanie sa s ľuďmi alebo nadväzovanie nových kontaktov.

Týmto sa chceme poďakovať Nadácii Kia Motors Slovakia a Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnuté granty a tešíme sa na prípadné budúce projekty s ich podporou.

Ing. Ján Černega