Keďže sa v priebehu existencie nášho Turistického klubu udomácnilo medzi členmi športové lezenie, tak už dlhšiu dobu sme sa pohrávali s myšlienkou vytvoriť zázemie na vykonávanie tejto aktivity vo forme dostupnej lezeckej steny. Ako najschodnejšia sa javila možnosť vybudovať lezeckú stenu v telocvični Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Ľubochňa. Po viacerých schôdzach v rámci nášho klubu som dostal poverenie a mohol som tak začať sériu rokovaní s vedením ZŠ s MŠ Ľubochňa a vedením obce Ľubochňa. Popri rokovaniach sme čelili ďalšej výzve, ktorou bolo získanie potrebných finančných prostriedkov na samotnú realizáciu. Na začiatku roku 2019 sme mali k dispozícii financie z každoročnej dotácie od obce Hubová a príspevok 1000 € od Nadácie Volkswagen. Následne sme od jari do leta reagovali na rôzne grantové výzvy, kde sme boli v grantovom programe Žilinského samosprávneho kraja Dotácie pre regióny“ v rámci výzvy Aktívny človek = aktívna spoločnosť“ podporení sumou 1000 €. Keďže v rámci získania potrebných finančných prostriedkov z grantových programov sa nám nedarilo tak ako sme si predstavovali, začali sme oslovovať sponzorov. Našťastie ľudia, ktorí sú ochotní podporiť dobrú vec sa ešte vždy nájdu a tak sa nám podarilo vyzbierať polovicu z celkovej sumy potrebnej na realizáciu projektu lezeckej steny. Druhú polovicu poskytla obec Ľubochňa a mohli sme začať so samotnou realizáciou

Výstavbu lezeckej steny uskutočnila firma Anatomic s.r.o. Po samotnom vybudovaní bolo potrebné vytvoriť cesty na lezenie. Tu patrí veľká vďaka našim priateľom z Horolezeckého klubu (HK) IAMES Ružomberok, hlavne Ing. Júliusovi Stančokovi a Mgr. Milanovi Klačkovi, ktorí strávili pri vytváraní lezeckých ciest najviac hodín. Samozrejme vďaka patrí aj ostatným členom HK IAMES Ružomberok a členom nášho Turistického klubu, ktorí sa na vytváraní spolupodieľali. Na stene sa nachádza dokopy 20 lezeckých ciest od obtiažnosti IV až po obtiažnosť VIII (podľa stupnice UIAA).

Prevádzka lezeckej steny pre verejnosť sa začína 8. januára 2020 (streda), kedy bude stena aj oficiálne otvorená. Lezecká stena bude prevádzkovaná podľa harmonogramu dohodnutého so ZŠ s MŠ Ľubochňa. Harmonogram bude zverejnený na našich webových stránkach.

Na záver sa chcem poďakovať za ústretový prístup riaditeľa ZŠ s MŠ Ľubochňa Paedr. Jozefa Olosa, zástupkyni riaditeľa Mgr. Stele Medžovej, starostovi obce Ľubochňa Ing. Petrovi Dávidíkovi, ako aj celému obecnému zastupiteľstvu obce Ľubochňa. V neposlednom rade patrí vďaka aj vedeniu obce Hubová, ktoré nás pravidelne v našich činnostiach podporuje, ďalej sponzorom vďaka ktorých príspevkom by projekt lezeckej steny nebol vznikol a samozrejme všetkým, ktorí sa na realizácii projektu lezeckej steny podieľali.

Horolezectvo je výborný šport na utužovanie starých priateľstiev a samozrejme aj na nadväzovanie nových. Už sa teším na spoločné stretnutia v kruhu ľudí, ktorým tiež učarovalo horolezectvo a verím, že lezecká stena Turistického klubu Tramp Hubová poskytne všetkým záujemcom o tento šport v oblasti dolného Liptova dostatočné zázemie.

Ing. Peter Ižo