Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje dobrovoľníctvo a angažovanosť zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia vo svojom okolí. Tento rok (2016)  podporila aj projekt zamestnanca Ing. Petra Iža pod názvom Revitalizácia školského dvora v Hubovej. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s riaditeľkou školy Mgr. Martinou Čieškovou. Hlavným cieľom bolo urobiť dobrovoľníckou formou niečo pre okolie. Tejto akcie sa zúčastnili už spomínaní aktéri, niektorí zamestnanci školy, dobrovoľníci z miestneho turistického klubu, deti z turistického krúžku, ale aj pán starosta Ing. Stanislav Nechaj.

prípravné práce 4

Nadácia podporila projekt sumou 300 eur. Za získané financie sa zrekonštruoval  plot v zadnej časti budovy, zakúpila sa lavička na sedenie a vysadili sa ovocné stromy. Do projektu sa zapojil aj miestny Obecný úrad, ktorý ďalšie potrebné náklady dofinancoval a to sumou 150, 58 eur.

nové oplotenie 7

Touto cestou sa chceme Nadácii Volkswagen Slovakia poďakovať za podporený projekt a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

zasadenie stromov 8

Mgr. Martina Čiešková

riaditeľka školy

NVS_primarny_logotyp_RGB